Tổng đài số di động – VNPT Cloud Contact Center

 • Tổng đài số di động – VNPT Cloud Contact Center

  VNPT Cloud Contact Center (VCC)  là giải pháp trung tâm đa kênh hợp nhất hỗ trợ cho doanh nghiệp kết nối với khách hàng mọi lúc mọi nơi.

  VCC hợp nhất các kênh liên lạc và CSKH (Thoại, Email, Live Chat, SMS và Facebook) vào một hệ thống duy nhất theo cả hai chiều inbound và outbound; cung cấp hệ thống CRM quản lý thông tin khách hàng và mọi lịch sử giao dịch real-time

   

  Tổng đài số di động – VNPT Cloud Contact Center

  Tổng đài số di động – VNPT Cloud Contact Center

  Các thông số của tổng đài số di  động vinaphone VCC:

  • End-user: Khách hàng của doanh nghiệp đã từng liên hệ qua thoại, Email, Chat, Facebook; Số lượng: không hạn chế
  • Mobile
   Chỉ có tính năng thoại trên mobile
   Không login giao diện web
   Số lượng: Giới hạn theo số máy lẻ đăng ký
  • Extension
   Chỉ có tính năng thoại trên IP Phone, softphone
   Không login giao diện web
   Số lượng: Giới hạn theo số máy lẻ đăng ký
  • Agent
   Thoại trên Web, Mobile phone, IP phone, Softphone
   Sử dụng mọi tính năng trên giao diện web
   Số lượng: Giới hạn theo số user đăng ký
  • Supervisor
   Toàn bộ tính năng Agent
   Giám soát thoại theo nhóm
   Theo dõi báo cáo nhóm
   Số lượng: Giới hạn theo số user đăng ký
  • Administrator
   Toàn bộ tính năng Agent
   Giám soát thoại
   Theo dõi báo cáo tổng thể
   Quản trị hệ thống trên trang web
   Số lượng: 1

  Các gói dịch vụ Tổng đài số di động – VNPT Cloud Contact Center

  Stt Cơ cấu cước Giá bán

  (đã bao gồm  VAT)

  Ghi chú
  1 Cước khởi tạo 500.000đ/Doanh nghiệp Thu 1 lần duy nhất
  2 Cước thuê bao  
  2.1 Cho số tổng đài (hotline) 299.000đ/hotline/tháng
  2.2 Cho người dùng (user)
  Gói cơ bản VCC call Không áp dụng
  Gói VCC Call Center 350.000đ/user/tháng
  Gói VCC Contact Center 780.000đ/user/tháng
  2.3 Cho máy lẻ 49.000đ/máy lẻ/tháng  
  3 Cước thoại  
  3.1 Gọi nội mạng(Từ Hotline đến thuê bao di động VinaPhone, Gphone, cố định VNPT)
  Gói Nội mạng 1.000 (1.000 phút/tháng) 440.000 đ/tháng
  Gói Nội mạng 2.000 (2.000 phút/tháng) 860.000 đ/tháng
  Gói Nội mạng 3.000 (3.000 phút/tháng) 1.260.000 đ/tháng
  Gói Nội mạng 4.000 (4.000 phút/tháng) 1.640.000 đ/tháng
  Gói Nội mạng 5.000 (5.000 phút/tháng) 2.000.000 đ/tháng
  Gói Nội mạng 20.000 (20.000 phút/tháng) 7.000.000 đ/tháng
  Gói Nội mạng 50.000 (50.000 phút/tháng) 16.500.000 đ/tháng
  Gói Nội mạng 200.000 (200.000 phút/tháng) 60.000.000 đ/tháng
  Cước vượt gói hoặc trường hợp khách hàng không chọn một trong các gói trên thì tính cước theo phút gọi: 450 đ/phút

  (6 giây đầu: 45đ; các giây sau: 7,5 đ/giây)

  Tính theo block 6s+1
  3.2 Gọi ngoại mạng (từ Hotline đến thuê bao di động, cố định mạng doanh nghiệp khác)
  Gói Ngoại mạng 1.000 (1.000 phút/tháng) 850.000 đ/tháng
  Gói Ngoại mạng 2.000 (2.000 phút/tháng) 1.680.000 đ/tháng
  Gói Ngoại mạng 3.000 (3.000 phút/tháng) 2.490.000 đ/tháng
  Gói Ngoại mạng 4.000 (4.000 phút/tháng)  

  3.280.000 đ/tháng

   

   

  Stt Cơ cấu cước Giá bán

  (đã bao gồm  VAT)

  Ghi chú
  Gói Ngoại mạng 5.000 (5.000 phút/tháng) 4.050.000 đ/tháng
  Gói Ngoại mạng 20.000 (20.000 phút/tháng) 15.200.000 đ/tháng
  Gói Ngoại mạng 50.000 (50.000 phút/tháng) 36.500.000 đ/tháng
  Gói Ngoại mạng 200.000 (200.000 phút/tháng) 140.000.000 đ/tháng
  Cước vượt gói hoặc trường hợp khách hàng không chọn một trong các gói trên thì tính cước theo phút gọi: 900đ/phút

  (6 giây đầu: 90đ; các giây sau: 15đ/giây)

  Tính theo block 6s+1
  3.3 Gọi nội bộ giữa các user/máy lẻ trong doanh nghiệp
  Giữa các user/máy lẻ là thuê bao IP Phone/ Softphone Miễn phí
  Giữa các user/máy lẻ là thuê bao IP Phone/ Softphone  vàthuê bao VinaPhone 200 đ/phút

  (6 giây đầu:20đ; các giây sau: 3,333đ/giây)

  Tính theo block 6s+1
  Giữa các user/máy lẻ là thuê bao VinaPhone 200 đ/phút

  (6 giây đầu:20đ; các giây sau: 3,333đ/giây)

  Tính cho hotline.

  Tính theo block 6s+1

  Từ thuê bao IP Phone/Softphone/VinaPhone đến thuê bao mạng khác Tính theo quy định tại 3.2 Tính cước cho hotline
  Từ thuê bao mạng khác đến IP Phone/Softphone/ thuê bao VinaPhone/ thuê bao mạng khác Tính phí theo quy định hiện hành của nhà mạng Tính cước cho thuê bao gọi
  3.4 Cước nhận cuộc gọi vào
  Cuộc gọi vào qua hotline đến user/ máy lẻ là thuê bao IP Phone/Softphone Miễn phí
  Cuộc gọi vào qua hotlineđến user/máy lẻ là thuê bao VinaPhone 200 đ/phút

  (6 giây đầu:20đ; các giây sau: 3,333đ/giây)

  Tính cước cho hotline

  Tính theo block 6s+1

  Cuộc gọi vào qua hotline đến user/máy lẻ là thuê bao mạng khác Tính theo quy định tại 3.2 Tính cước cho hotline
  4 Cước nhắn tin  
  Từ Hotline đến user/máy lẻ nội bộ là thuê bao VinaPhone Miễn phí
  Từ Hotline đến khách hàng là thuê bao VinaPhone 290đ/SMS
  Từ Hotline đến khách hàng của thuê bao mạng doanh nghiệp khác 350 đ/SMS

  Khách hàng có nhu cầu sử dụng   Các gói dịch vụ Tổng đài số di động – VNPT Cloud Contact Center  xin vui liên hệ:

  Ngô Văn Dũng – Phòng KHTCDN – VNPT Thanh Hóa

  Mail: nvdung.tha@vnpt.vn | dungnv.vnptth@gmail.com

  Hotline: 0911-261-966


0 comment

Leave a reply

  Open

Gọi 0911.261.966  (từ 8h-22h)