Bảng giá cước VinaPhone trả sau cho Doanh nghiệp Thanh hóa:

Dịch vụ Vinaphone trả sau dành cho doanh nghiệp Thanh hóa

VinaPhone trả sau dành cho doanh nghiệp Thanh hóa

Ngô Văn Dũng – Phòng KHTCDN – VNPT Thanh Hóa

Mail: nvdung.tha@vnpt.vn | dungnv.vnptth@gmail.com

Hotline: 0911-261-966