Hiện nay ví VNPT đang được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là thanh toán tiền điện, nước sinh hoạt, cước viễn thông… để giúp khách hàng sử dụng ví khi đã có thẻ Agribank, VNPT Thanh hóa hướng dẫn khách hàng khi liên kết với ngân hàng này.

Nếu chưa rõ về cách đăng ký và mở tài khoản ví VNPT Pay, mời bạn xem hướng dẫn tại đây.

Để có thể liên kết ví VNPT Pay với ngân hàng Agribank, Thẻ để liên kết phải đủ điều kiện sau:

–  Thẻ ghi nợ nội địa
có trạng thái hoạt động

–  Thẻ đã đăng ký
thanh công chức năng thanh toán trực tuyến (Giao dịch internet) của Agribank.

–  Số điện thoại ví phải trùng với số điện thoại đăng ký tại Agribank

– Số CMT/CCCD đăng ký ví phải trùng với số điện thoại đăng ký tại Agribank .

Hướng dẫn liên kết tài khoản ngân hàng Agribank với ví VNPT Pay

Sau khi hoàn thành định danh, chọn liên kết ngân hàng và làm theo hướng dẫn:

Các bước liên kết tài khoản ví VNPT Pay với thẻ ngân hàng Agribank

Một số lưu ý khi gặp lỗi khi liên kết ví VNPT Pay với ngân hàng Agribank

+ Số điện thoại ví và số điện thoại đăng ký tại Agribank không trùng nhau: nếu bạn có 2 số, hãy lựa chọn số điện thoại nào đang sử dụng đăng ký tại Agribank để đăng ký. Trường hợp không thể lựa chọn số trùng hợp, bạn hãy ra ngân hàng Agribank gần nhất để yêu cầu thay đổi thông tin.

+ Nếu tài khoản ngân hàng nhập liên kết chính xác mà nhận các lỗi như thông tin không đúng… nguyên nhân là do chưa đăng ký chức năng giao dịch trực tuyến, lúc này bạn vào internet banking và làm theo hướng dẫn:

Khách hàng thực hiện đăng ký Giao dịch Internet cho thẻ GNNĐ Agribank theo các bước sau:

Khách hàng thực hiện đăng ký Giao dịch Internet cho thẻ GNNĐ Agribank theo các bước sau:

Hướng dẫn liên kết thẻ Agribank với VNPT Pay
Các bước kích hoạt tính năng đăng ký Giao dịch Internet

Trên đây là hướng dẫn liên kết với thẻ Agribank, khách hàng cần hỗ trợ xin liên hệ 0911261966.