Lắp đặt mạng internet tại khu vincom shophouse thanh hóa là dịch vụ lắp đặt internet tại khu nhà 36 tầng và các nhà Shop House của VNPT.

Lắp đặt mạng internet tại khu vincom shophouse thanh hóa
Lắp đặt mạng internet tại khu vincom shophouse thanh hóa

Lắp đặt mạng internet tại khu vincom shophouse thanh hóa:

  • Lắp đặt nhanhchosnng tại tất cả các tòa, tầng và shop house
  • Mạng internet tốc độ nhanh, bảo mật cho cửa hàng, doanh nghiệp và các hộ
  • Cùng đường truyền internet lắp cùng truyền hình mytv, sốcố định..

Bảng giá các gói cước internet của VNPT cung cấp tại Vincom Thanh hóa:

STT Tên gói Thông số Giá cước (đồng/thuê bao) Dịch vụ bảo mật Fsecure cộng thêm
Gói hàng tháng Gói 3 tháng Gói 6 tháng Gói 12 tháng
3 Fiber30 Trong nước tối đa: 30Mbps/30Mbps 230.000 621.000 1.159.200 2.208.000 Gói 1 năm cho 1 thiết bị
Quốc tế tối đa: 14,7Mbps
Quốc tế tối thiểu: 512 Kbps
4 Fiber40 Trong nước tối đa: 40Mbps/40Mbps 340.000 918.000 1.713.600 3.264.000 Gói 1 năm cho 1 thiết bị
Quốc tế tối đa: 18Mbps
Quốc tế tối thiểu: 512 Kbps
5 Fiber50Eco Trong nước tối đa: 50Mbps/50Mbps 500.000 1.350.000 2.520.000 4.800.000 Gói 1 năm cho 1 thiết bị
Quốc tế tối đa: 20,5Mbps
Quốc tế tối thiểu: 512 Kbps
6 Fiber50 Trong nước tối đa: 50Mbps/50Mbps 650.000 1.755.000 3.276.000 6.240.000 Gói 1 năm cho 1 thiết bị
Quốc tế tối đa: 22,8Mbps
Quốc tế tối thiểu: 1Mbps
7 FiberNET Trong nước tối đa: 60Mbps/60Mbps 800.000 2.160.000 4.032.000 7.680.000 Gói 1 năm cho 1 thiết bị
Quốc tế tối đa: 22,8Mbps
Quốc tế tối thiểu: 1Mbps
8 Fiber70Eco Trong nước tối đa: 70Mbps/70Mbps 1.000.000 2.700.000 5.040.000 9.600.000 Gói 1 năm cho 1 thiết bị
Quốc tế tối đa: 25,9Mbps
Quốc tế tối thiểu: 1Mbps
9 Fiber70 Trong nước tối đa: 70Mbps/70Mbps 1.400.000 3.780.000 7.056.000 13.440.000 Gói 1 năm cho 1 thiết bị
Quốc tế tối đa: 25,9Mbps
Quốc tế tối thiểu: 1,5Mbps
10 Fiber80 Trong nước tối đa: 80Mbps/80Mbps 2.000.000 5.400.000 10.080.000 19.200.000 Gói 1 năm cho 3 thiết bị
Quốc tế tối đa: 28,8Mbps
Quốc tế tối thiểu: 2Mbps
11 Fiber90 Trong nước tối đa: 90Mbps/90Mbps 3.000.000 8.100.000 15.120.000 28.800.000 Gói 1 năm cho 3 thiết bị
Quốc tế tối đa: 31,5Mbps
Quốc tế tối thiểu: 2Mbps
12 Fiber100 Trong nước tối đa: 100Mbps/100Mbps 4.000.000 10.800.000 20.160.000 38.400.000 Gói 1 năm cho 3 thiết bị
Quốc tế tối đa: 35Mbps
Quốc tế tối thiểu: 2Mbps
13 Fiber100Plus Trong nước tối đa: 100Mbps/100Mbps 6.000.000 16.200.000 30.240.000 57.600.000 Gói 1 năm cho 3 thiết bị
Quốc tế tối đa: 35Mbps
Quốc tế tối thiểu: 3Mbps
14 Fiber120 Trong nước tối đa: 100Mbps/100Mbps 8.000.000 21.600.000 40.320.000 76.800.000 Gói 1 năm cho 5 thiết bị
Quốc tế tối đa: 41Mbps
Quốc tế tối thiểu: 3Mbps
15 Fiber150 Trong nước tối đa: 150Mbps/150Mbps 12.000.000 32.400.000 60.480.000 115.200.000 Gói 1 năm cho 5 thiết bị
Quốc tế tối đa: 50Mbps
Quốc tế tối thiểu: 4Mbps

Khách hàng có nhu cầu sử dụng Lắp đặt mạng internet tại khu vincom shophouse thanh hóa  xin vui liên hệ:

Ngô Văn Dũng – Phòng KHTCDN – VNPT Thanh Hóa

Mail: nvdung.tha@vnpt.vn | dungnv.vnptth@gmail.com

Hotline: 0911-261-966