[ux_slider]

[ux_banner height=”637px” bg=”14542″ bg_size=”original” bg_pos=”62% 60%”]

[text_box text_color=”dark” width=”44″ width__sm=”90″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”5″ position_y=”50″ position_y__sm=”95″ text_align=”left” bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)” depth=”1″]

tra cứu điểm thi lớp 10

Năm học 2021-2022

Dễ dàng tra cứu điểm thi miễn phí vào lớp 10 cho học sinh tại Thanh hóa qua vnedu và ứng dụng vnedu connect…

[button text=”Tra cứu ngay” style=”gradient” link=”https://vnedu.vn/tracuudiemthi”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”637px” bg=”14544″ bg_pos=”62% 68%”]

[text_box text_color=”dark” width=”50″ width__sm=”88″ padding=”30px 30px 30px 30px” position_x=”5″ position_y=”50″ position_y__sm=”90″ text_align=”left” bg=”rgba(255, 255, 255, 0.94)” depth=”1″]

Tải ứng dụng vnedu connect

tra cứu điểm thi lớp 10 tại Thanh hóa.

Miễn phí và tra cứu điểm thi vào lớp 10 cho học sinh tại Thanh hóa một cách nhanh chóng, đơn giản bằng vnedu connect.

[button text=”Tải ứng dụng và tra cứu”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”14547″]

[ux_image id=”7454″ depth=”2″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

tra cứu điểm thi bằng web vnedu

Dễ dàng tra cứu điểm thi tuyển vào lớp 10 tại Thanh hóa năm 2021 cho học sinh qua web vnedu.

[button text=”Bấm vào đây để tra điểm thi” link=”http://onelink.to/tracuudiemthi”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

Tra cứu điểm thi lớp 10 thanh hóa bằng ứng dụng vnedu connect.

vnedu connect là ứng dụng dành cho phuh huynh học sinh tra cứu điểm thi. Các bước thực hiện:

[button text=”Tải ứng dụng và tra cứu bằng vnedu connect” link=”https://vnedu.vn/tracuudiemthi”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”14546″]

[ux_image id=”7451″ depth=”2″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”43px” height=”276px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row v_align=”equal”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

Latest News

Tin tức cập nhật về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2021 .

[button text=”Xem ngay”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” columns=”2″ depth=”1″ slider_nav_style=”circle” cat=”529″ image_height=”223px” image_width=”40″ text_align=”left” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]

[/row]

[/section]
[message_box bg_color=”rgb(74, 74, 74)” padding=”36″]

[row v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

tra cứu điểm thi lớp 10 tại Thanh hóa

Bấm vào link bên cạnh để bắt đầu tra cứu điểm thi cho các em

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[button text=”Tra cứu ngay” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”flipInY” link=”http://onelink.to/tracuudiemthi”]

[/col]

[/row]

[/message_box]