Chào mừng tháng sinh nhật mạng di động VinaPhone tròn 25 tuổi, TCT VNPT VinaPhone cùng VNPT Media phối hợp triển khai chương trình khuyến mại cho khách hàng cùng nhiều ưu đãi lớn với chủ đề “Xài Vina nhận ưu đãi tới 250K trên VNPT Pay”. Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian triển khai: 01/06/2021 – 30/06/2021.

Đối tượng: Khách hàng có tài khoản VNPT Pay, định danh thông tin, liên kết ngân hàng trực tiếp.

Hình thức ưu đãi:

Đối với giao dịch nạp tiền di động
VinaPhone (trả trước/EZPay)

Ưu đãi 25% giá trị nạp tiền khi khách hàng
thực hiện thành công giao dịch nạp tiền điện thoại VinaPhone (trả trước/EZPay)
cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay gồm:

 • 21%
  hoàn tiền vào tài khoản ví VNPT Pay của khách hàng.
 • 4%
  chiết khấu trực tiếp (theo chính sách hiện hành).

Đối với giao dịch thanh toán di động
VinaPhone trả sau

Hoàn tiền 25% giá trị hóa đơn khi khách hàng thực hiện thành công giao dịch thanh toán di động VinaPhone trả sau cho chính số điện thoại đăng ký ví VNPT Pay.

 1. Kênh
  thanh toán được hưởng khuyến mại:

Tất cả các điểm chạm có thể thanh toán
bằng nguồn tiền ví VNPT Pay:

 • Ứng
  dụng VNPT Pay:
 • mục
  Nạp điện thoại 
 • hoặc
  mục Hóa đơn Viễn thông > Di động trả sau
 • hoặc
  mục Dịch vụ khác > Nạp điện thoại hoặc Di động trả sau.

(Áp dụng cho cả những giao dịch Nạp
điện thoại, di động trả sau đăng ký thanh toán tự động)

 • Ứng
  dụng MyVNPT: muc Nạp tiền hoặc mục Thanh toán cước > Thuê bao trả sau 
 • Ứng
  dụng Thanh niên Việt Nam: mục Thanh toán > Nạp điện thoại
 • Ứng
  dụng Digilife: mục Thanh toán > Nạp điện thoại
 • Ứng
  dụng vnEdu connect: chọn biểu tượng VNPT Pay ở thanh công cụ cuối màn
  hình > chọn Nạp điện thoại hoặc Hóa đơn viễn thông- Thuê bao trả
  sau
 • Website
  https://vnptpay.vn: mục Dịch vụ > Nạp tiền điện thoại
  > Di động trả trước hoặc Di động trả sau.

Cần hỗ trợ gọi 0911261966