VNPT ASME LÀ GÌ?

 1. VNPT ASME là phần mềm kế toán online dành cho doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
 2. Dữ liệu được xử lý và lưu trữ tập trung, cho phép người quản lý và kế toán luôn nắm bắt được số liệu tổng hợp hoặc chi tiết từ các chi nhánh và cửa hàng…
 3. Mọi xử lý của phần mềm được yêu cầu đúng chuẩn mực của chế độ kế toán hiện hành.
 4. VNPT ASME không tách phân hệ riêng theo từng phiên bản mà hoàn thiện đủ các phân hệ kế toán.
 5. Các phần hành kế toán đều được xây dựng chi tiết đáp ứng theo dõi đa dạng thông tin kế toán phục vụ mục đích kế toán, quản trị.
 6. Tích hợp với cổng kê khai thuế và hệ thống hóa đơn điện tử
Add Any content here

GIẢI PHÁP VNPT ASME

 • Đáp ứng được đa dạng các mô hình doanh nghiệp
 • Nhiều tiện ích ưu việt
 • Quản lý chứng từ, in ấn báo cáo nhanh chóng, dễ dàng
 • Giao diện thân thiện
 • Tự động hạch toán kế toán
 • Theo dõi song song 2 loại sổ
 • Tự động kết chuyển số dư khi kết thúc kỳ báo cáo
 • An toàn dữ liệu

.

Đăng ký sử dụng vnpt asme

Đăng ký sử dụng ngay phần mềm VNPT AsMe để nhận ưu đãi thời gian sử dụng và cước phí sử dụng.