[ux_slider]

[ux_image id=”14484″]

[ux_image id=”14565″]

[ux_image id=”14567″]

[/ux_slider]
[section bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row style=”large” col_style=”divided” h_align=”center”]

[col span=”4″]

[featured_box img=”14553″ img_width=”107″ pos=”center” title=”THANH TOÁN TIỀN NƯỚC” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

Thanh toán tiền nước dễ dàng qua cổng thanh toán VNPT Pay, thanh toán 24/7 thông qua tất cả App, website và tất cả các ngân hàng nội địa, thẻ Visa, Master….

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″]

[featured_box img=”14555″ img_width=”107″ pos=”center” title=”THANH TOÁN HỌC PHÍ” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

Thanh toán tiền học phí dễ dàng thông qua VNPT Pay và vnEdu giúp Phụ huynh dễ dàng thanh toán các khoản thu của con em, giảm tải rủi ro…

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″]

[featured_box img=”14556″ img_width=”107″ pos=”center” title=”THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN” icon_border=”2″ margin=”0px 0px 0px 0px”]

Thanh toán tiền điện sinh hoạt, kinh doanh đơn giản thông qua ứng dụng VNPT Pay và nhận các …..

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Left” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”14562″]

[ux_image id=”7454″ depth=”2″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TIỀN NƯỚC QUA VNPT PAY

Bài viết và video hướng dẫn thanh toán tiền nước qua cổng thanh toán không dùng tiền mặt VNPT Pay.

Dễ dàng thanh toán tiền nước của Công ty CP cấp nước Thanh Hóa 24/7.

[button text=”Xem hướng dẫn”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ align=”left”]

THANH TOÁN HỌC PHÍ QUA VNPT PAY

Hướng dẫn thanh toán học phí quá VNPT Pay dễ dàng và thanh toán các khoản thu của nhà trước tại Thanh hóa. Nhận hỗ trợ và khuyến khích thường xuyên.

[button text=”THANH TOÁN HỌC PHÍ NGAY”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”14569″]

[ux_image id=”7451″ depth=”2″]

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(241, 241, 241)” padding=”43px” height=”276px” border=”1px 0px 1px 0px”]

[row v_align=”equal”]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

Latest News

Các bài viết mới nhất, chương trình khuyến mãi của VNPT Pay được cập nhật liên tục.

[button text=”Khám phá thêm”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″]

[blog_posts style=”vertical” columns=”2″ depth=”1″ slider_nav_style=”circle” cat=”739″ readmore=”Chi tiết” image_height=”223px” image_width=”40″ text_align=”left” text_bg=”rgb(255, 255, 255)”]

[/col]

[/row]

[/section]
[message_box bg_color=”rgb(74, 74, 74)” padding=”36″]

[row v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″]

NHẬN HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ VNPT PAY

Nhập thông tin số điện thoại để nhân viên chúng tôi hỗ trợ đăng ký và sử dụng VNPT Pay để thanh toán cước các dịch vụ

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”right”]

[button text=”ĐĂNG KÝ VNPT PAY” color=”white” style=”outline” size=”larger” animate=”flipInY”]

[/col]

[/row]

[/message_box]